• Shadow
  • Maatwerk & complexe casuïstiek
  • Advies & Training
Shadow
Begeleiding van het individuele kind.

Ambulant bij het kind thuis, op school of waar wenselijk.
Thuiszitters
Begeleiding van het individuele kind.

Ambulant of bij ons op locatie te Zoetermeer.
Plannen en Organiseren
Begeleiding van het individuele kind.

Ambulant of bij ons op locatie te Zoetermeer.
Advies & Training
Advies en Training voor kinderen, ouders en professionals.
Doelen
Wij werken tijdens onze ambulante begeleiding met vooraf opgestelde doelen, welke drie maandelijks worden geëvalueerd.
Maatwerk
Wij werken met matching van professionals. Ervaren en gematcht op de problematiek. Met maximaal 2 begeleiders per zorgvraag.
Professionals
Al onze medewerkers beschikken over een recente Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en over een SKJ registratie wanneer van toepassing.
Samenwerken
Samenwerken met school, Samenwerkingsverband Onderwijs (VO en VSO), docenten, IB'ers et cetera. JGO is de spin in het web - samen met ouders en school.