Onderwijs

Onze dienstverlening in het onderwijs richt zich op kinderen 7 tot 18 jaar (Jeugdwet), onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of via school zelf, danwel het Samenwerkingsverband Onderwijs.

(S)BO
Kinderen met ADHD, Autisme, gedragsproblematiek, hechtingsproblematiek en/of anderzijds; in complexe(re) casuïstiek verband binnen het (Speciaal) Basis Onderwijs.
V(S)O
Kinderen met ADHD, Autisme, gedragsproblematiek, hechtingsproblematiek en/of anderzijds; in complexe(re) casuïstiek verband binnen het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs.