Jeugd & Gezin Ondersteuning

Gezinshuis Happy Days Zoetermeer

Gezinshuis HappyDays is onderdeel van Jeugd & Gezin Ondersteuning te Zoetermeer. JGO biedt zorg en hulp op maat, voor jongeren in de leeftijd van 7 tot en met 21 jaar en hun ouders/verzorgers/hulpverleners danwel overige betrokkenen.
Doelgroep
Wij zorgen voor kinderen met Autisme en/of AD(H)D problematiek en/of hechtings- en gedragsstoornissen, voor wie het nog mogelijk is (of waarvan wordt verwacht dat ze deze potentie hebben), om in een gezinsstructuur te wonen.

Bij een plaatsing wordt uiteraard zorgvuldig gekeken naar de samenstelling van het gezin op dat moment.
Gezinshuis
Ons gezinshuis bied plek aan 4+1 in huis geplaatste kinderen. Wij werken met een vaste Gezinshuisouder Mathieu van Renssen. Hij wordt ondersteunt door een vast team van pedagogisch medewerkers vanuit JGO.

Gedurende zijn eerdere werk als Agent van Politie, Jongerenwerker en persoonlijk/ambulant begeleider van (SG)LVG Jeugd in Orthopedagogisch behandelingscentrum, Ondernemingsraad Kind & Jeugd, ervaring opgedaan en werkzaam binnen de (complexe) LVB / jeugd hulpverlening.

In 2016 formeel gestart met Jeugd & Gezin Ondersteuning. Kortom JGO. Interventie, begeleiding, bemiddeling, advies en training bij Maatwerk Jeugdhulpverlening trajecten.

In zijn vrije tijd is hij betrokken bij KWM racing team, als eigenaar kartscholen en teammanager Outdoor karting race team. Hij verzorgt kartlessen voor de jeugd (100 kinderen) op de zondagmorgen bij Van der Ende Racing Inn.

SKJ geregistreerd AGB code

Expertise in (ontwikkelings)stoornissen, Autisme Spectrum, ADHD, ODD, MCDD et cetera.

Binnen Jeugd en Gezin Ondersteuning zijn momenteel zes medewerkers in loondienst en zijn er gemiddeld 3 ZZP’ers betrokken bij onze werkzaamheden.
Kwaliteit
We werken met een zeer kwetsbare doelgroep. Daarom is het van groot belang om continue de kwaliteit van de geleverde zorg te meten. Uiteraard wordt hier vanuit de samenwerkingspartner aandacht aan besteed middels o.a. begeleidings- en coachingstrajecten, maar het is belangrijk om dit ook door een onafhankelijk instituut te laten controleren.

Jeugd en Gezin Ondersteuning heeft een ISO Kwaliteitsmanagementsysteem en mag het HKZ KO ISO:9001 keurmerk voeren.

Mathieu van Renssen is opgenomen in het register van de Stichting Kwaliteitsregistratie Jeugd (SKJ). Dit is een landelijk register waarin alle jeugdzorgprofessionals zijn opgenomen. Hiermee wordt zeker gesteld dat de juiste opleidingen zijn gevolgd en er voldoende tijd en aandacht wordt besteed aan bijscholing, intervisie, supervisie en andere vormen van persoonlijke ontwikkeling. De registratie wordt elke 5 jaar verlengd.

Alle medewerkers hebben een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en zijn in bezit van een SKJ registratie waar nodig, en/of vallen onder de 'Toedeling verantwoorde zorg'.
Diensten
All
Ambulant
Onderwijs
Tijdelijk Verblijf
Groeps Begeleiding
Vakantie Begeleiding
Advies & Training
Ambulant
Ambulante Begeleiding
Ambulante Begeleiding
Ambulant
Individuele begeleiding
Individuele begeleiding
Ambulant
Gezinsbegeleiding
Gezinsbegeleiding
Ambulant
Zelfstandig begeleid wonen
Zelfstandig begeleid wonen
VUHP - ZIB
Zeer Intensieve Begeleiding (ZIB)
Zeer Intensieve Begeleiding (ZIB)
Onderwijs
Shadow
Shadow
Onderwijs
Thuiszitters
Thuiszitters
Onderwijs
Plannen en organiseren
Plannen en organiseren
Onderwijs
Training professionals
Training professionals
Tijdelijk verblijf
Logeren groep
Logeren groep
Begeleiding groep
Woensdag middag
Woensdag middag
Begeleiding groep
Vrijdag middag
Vrijdag middag
Begeleiding groep
Weekend
Weekend
Kort Verblijf
Krokus Vakantie
Krokus Vakantie
Kort Verblijf
Mei Vakantie
Mei Vakantie
Kort Verblijf
Zomer Vakantie
Zomer Vakantie
Kort Verblijf
Herfst Vakantie
Herfst Vakantie
A&T kind
REMweg Training (ADHD)
REMweg Training (ADHD)
A&T kind
Agressie Regulatie Training (ART)
Agressie Regulatie Training (ART)
A&T ouders
REMweg Ouders (ADHD)
REMweg Ouders (ADHD)
A&T kind
Weerbaarheid Trainingen
Weerbaarheid Trainingen
A&T professionals
Aanbod professionals
Aanbod professionals